Dnia 28 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Jego Magnificencji Rektora prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza z przedstawicielami firmy Poleko – wykonawcą kompleksowej modernizacji zadaszenia wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego "A" i budynku żółtego "B" w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Podczas spotkania podsumowano zakończone niedawno prace budowlane i podpisano stosowne protokoły.

Realizacja zadania została wykonana zgodnie z założonym w umowie terminem.