Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży wraz z gospodarzem konkursu Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

ogłasza
KONKURS O LAUR CZERWONEJ RÓŻY 2023 na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiegoRegulamin Konkursu:

Formularze zgłoszeniowe:

NAGRODY:

Nagrodami w Konkursie za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywność społeczną kandydata, a także sposób ich publicznej prezentacji, z okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu do studenta (wyłącznie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) i koła naukowego są:

  • w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy,
  • w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 15.000 zł,
  • nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

HARMONOGRAM:

Etap uczelniany w aMuz:

  • do 22 marca 2023 (środa) do godziny 15:00 – zgłoszenia kandydatów indywidualnych w kategoriach „najlepszy student” oraz w kategorii „najlepsze koło naukowe”. Zgłoszenia, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu, należy złożyć w Biurze Rektora aMuz. Wyboru uczestników Konkursu – reprezentantów naszej uczelni dokona 31 marca 2023 r. (piątek) Komisja powołana przez JM Rektora.

Etap główny – międzyuczelniany i Gala Konkursu (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku):

  • 16 maja 2023 r. (wtorek) – publiczna prezentacja kandydatów (Sala Koncertowa aMuz),
  • 19 maja 2023 r. (piątek) – zamknięte posiedzenie kapituły konkursowej (Sala Senatu aMuz), 
  • 21 maja 2023 r. (niedziela) – uroczysta Gala Konkursu (Sala Koncertowa aMuz).

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego
czerwonaroza.org.pl

GOSPODARZ KONKURSU W 2023 R.:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku