Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbiorowej "Musica sacra" nt. SAKRALNY WYMIAR TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA MONIUSZKI.
Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.
Monografia zostanie wydana jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do dnia 20 sierpnia br. na adres: m.karwaszewska@amuz.gda.pl

Instrukcja wydawnicza do przygotowania tekstu znajduje się na stronie Wydawnictwa → INSTRUKCJA.

Tekst powinien zawierać:

  • notę biograficzną w j. pol. (do 150 słów),
  • abstrakt w j. ang. (do 250 słów),
  • słowa kluczowe w j. pol. (od 3 do 6).