Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku zaprasza do udziału w I Gdańskim Konkursie Instrumentów Dętych skierowanym do uczniów klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych wszystkich typów Szkół Muzycznych I i II stopnia.

 

Konkurs odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2023 r. w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, ul. Gnilna 3.

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch kategoriach instrumentalnych:

  • Instrumenty dęte drewniane: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon,
  • Instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, sakshorn i tuba.

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 12 maja 2023 r. za pośrednictwem formularza on-line, znajdującego się na stronie www.gov.pl/web/osmgdanskzakładce: Co robimy / konkursy / I Gdański Konkurs Instrumentów Dętych.

Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.gov.pl/web/osmgdansk.

Organizator:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Partner Konkursu:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Patronat medialny:

Zawsze Pomorze