Prowadzenie balu oraz pokazy taneczne:

Anna Korbolewska – tancerka specjalizująca się w tańcu historycznym

W programie:

muzyka w wykonaniu akademickich zespołów muzyki dawnej
wspólny taniec – historyczne tańce różnych epok
pokazy tańca dawnego
muzyka dawna

Organizator:

Międzywydziałowe Koło Muzyki Dawnej

 

Mile widziany strój wieczorowy (długa suknia, spódnica, garnitur) oraz rekwizyty: wachlarz, maska.

 


Anna Korbolewska

Tancerka specjalizująca się w tańcu historycznym. Od 2002 roku kształci się pod kierunkiem pedagogów polskich, włoskich, francuskich, brytyjskich, belgijskich, holenderskich, austriackich i szwedzkich. Otrzymała stypendium taneczne w ramach Pescara Dance Festival 2015. Odczytując choreografie zawarte w traktatach biegle posługuje się zapisami historycznymi, m.in. notacją Beauchamps-Feuilleta pochodzącą z przełomu XVII i XVIII wieku.

Występowała w ramach projektów edukacyjnych i artystycznych na scenach Filharmonii Narodowej w Warszawie, Teatru Królewskiego w Łazienkach, w Muzeum Narodowym i na Zamku Królewskim w Warszawie jak również w Muzeum Pałacu króla J. III Sobieskiego w Wilanowie, w Piwnicy Romańskiej w Gdańsku i w Sali mieszczańskiej gdańskiego Ratusza Staromiejskiego oraz Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach; na Uniwersytecie Gdańskim i Wrocławskim, poza granicami Polski tańczyła w Czechach, we Francji i Włoszech. Gości na festiwalach muzyki dawnej. Tańczyła we wznawianej w kwietniu 2020 r. bezprecedensowej produkcji Festiwalu "Wszystkie mazurki świata" (Warszawa, 2018) tj. koncercie prezentującym porównawczo tańce historyczne (salonowe i narodowe w wersji szlacheckiej) oraz polskie tańce tradycyjne.

Jest zapraszana do prowadzenia specjalistycznych kursów na Uniwersytecie Gdańskim (filologia polska, teatrologia) oraz na Akademii Muzycznej (Gdańsk).

Współtworzy i realizuje projekty z udziałem grup rekonstrukcji historycznych (XIV-XVIII w.). Jest członkinią Towarzystwa Stanisławowskiego, gdzie odpowiada za taniec sceniczny w oprawie wybranych XVIII-wiecznych wydarzeń m.in. na terenie założeń pałacowych w Natolinie i Łazienkach Królewskich, pracując z muzykami i śpiewakami operowymi.

Pisze scenariusze spektakli tanecznych opartych na choreografiach historycznych ak i autorskich, tworzonych w stylach dawnych epok: m. in.późnośredniowiecznym, renesansowym, barokowym i romantycznym. Reżyseruje przedstawienia, projektuje kostiumy, przygotowuje rekwizyty. Konsultuje treści projektów edukacyjnych, wspiera nauczycieli w obszarze tworzenia ruchu scenicznego. Prowadzi historyczne bale i tradycyjne potańcówki, uczy czytania i rekonstrukcji choreografii historycznych. Współpracuje z wysokiej klasy muzykami i zespołami m.in. "Sabionetta", "Ars Nova", "Trombastic", "Orkiestra Czasów Zarazy", "Silva Rerum", "Filatura di Musica".

Brała udział w licznych filmowych scenach tanecznych (produkcje kostiumowo- historyczne od 2018 r.) oraz prowadziła wybranych aktorów i epizodystów w serialu TVP "Drogi wolności" (2018; polski folklor podmiejski, tańce XX-lecia międzywojennego), "Raport Pileckiego" (2020; tańce XX-lecia międzywojennego). Prezentowała taniec historyczny w popularnonaukowej serii TVP "Taka historia" (2019-2020) oraz "Historia w ożywionych obrazach" (cykl Wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych). Wieloletnie doświadczenie w pracy przy tworzeniu spektakli tanecznych oraz lekcji żywej historii wykorzystuje współpracując z działem kostiumowym TVP pod kierunkiem p. Elżbiety Radke.