O wystawie 

Zbiór fotografii "Chinki gdańskim okiem" powstał na bazie inspiracji różnymi aspektami kultury i historii Chin. Fascynacja Chinami rozpoczęła się u autorki zdjęć, Agnieszki Sokołowskiej, po wyjeździe służbowym do Chin w 2019 roku. Poprzez pokazanie swoim spojrzeniem fotograficznym Chinek mieszkających w Gdańsku autorka ma nadzieję zainspirować szersze grono odbiorców do zainteresowania się Chinami.

Przede wszystkim autorka chciałaby zachęcić odbiorców wystawy do poszerzenia ich wiedzy na temat Chin, ponieważ obecnie jest ona niewielka. Chiny kojarzą się głównie z tym, że coś zostało "made in China", przez co często jest niedoceniane, a niewiedza opinii publicznej spłyca tego wartość. W konsekwencji ludzie nie zdają sobie sprawy z bogactwa kultury Chińskiej.

Autorka chciałaby również wzbudzić zainteresowanie dorobkiem antycznej kultury Chin, wynalazkami które tam powstały, filozofiami, które się tam narodziły, estetyką sztuki tworzonej w Chinach, symbolizmem występującym w sztuce chińskiej (np. czterech dżentelmenów – chryzantema, bambus, kwiat śliwy i orchidea).

Przy realizacji tego projektu fotograficznego autorka wykorzystywała inspiracje estetyką sztuki chińskiej, sztuki europejskiej oraz stylistykę fotografii modowej. Silną inspiracją do niektórych stylizacji była estetyka tradycyjnych chińskich strojów narodowych. Zbiór przedstawionych na wystawie fotografii jest swoistą mieszanką, kompozycją stylistyki azjatyckiej i europejskiej. Jednocześnie autorka
chciałaby pokazać w swoich fotografiach różnorodność urody chińskich kobiet, a tym samym obalić wielokrotnie powielany stereotypowy pogląd, że "wszyscy Azjaci wyglądają tak samo".

Jednym z głównym i nadrzędnych założeń realizacji niniejszej wystawy jest zachęcenie odbiorców do przychylnego patrzenia na drugiego człowieka, zachęcenie do otwartości w stosunku do ludzi. Skłonienie do nawiązywania przyjaźni międzynarodowych, międzykulturowych oraz tworzenie nowych wartości dzięki współpracy ludzi różnych narodowości.

 

https://www.instagram.com/a.sokolowska.foto/ 
https://www.facebook.com/aSOKOLOWSKAfoto/ 
https://sokolowskaaga.wixsite.com/aga-sokolowska