Zapraszamy uczestników w następujących grupach wiekowych:
grupa I – 12-15 lat
grupa II – 16-19 lat


Strona internetowa V Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej: http://www.imuo2020.org/

 Zgłoszenia do 7 lutego 2020 roku na adres mailowy: g.konkol@amuz.gda.pl


dr Gabriela Konkol
Sekretarz Jury

 

Koordynatorzy:

dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr Gabriela Konkol

Organizator:

Katedra Pedagogiki Muzyki

 

Do pobrania

Eliminacje – ogłoszenie (DOCX)

Regulamin Eliminacji (DOCX)

Karta Uczestnika Eliminacji (DOCX)

Regulamin Olimpiady (DOCX)