en 中文

WYNIKI KONKURSUTERMIN:

14.05.2022 (sobota)
godz. 12:00-13:30
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki w budynku żółtym aMuz

 

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Katedra Teorii Muzyki

 

Patronat:

JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku – prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

 

Kierownictwo programowe:

prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 6 maja 2022 roku na adres mailowy: a.krawczyk@amuz.gda.pl
W konkursie mogą wziąć udział studenci różnych specjalności Akademii Muzycznych w Polsce.
Uczestnik (lub uczelnia delegująca) pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia, ewentualnego zakwaterowania.

Konkurs przebiega jednoetapowo w wersji pisemnej.
Każdy uczestnik otrzymuje DYPLOM UCZESTNICTWA
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu około godziny 16:00


NAGRODY:

I nagroda 2000 zł
II nagroda 1500 zł
III nagroda 1000 zł


JURY:

prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak – przewodnicząca
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
mgr Dagmara Dopierała
mgr Piotr Jędrzejczyk
mgr Agata Krawczyk