III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna dla Młodych "Moje doświadczenie z zespołem chóralnym" w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej MUSIC EVERYWHERE.

Konferencja skierowana jest do młodych dyrygentów zespołów chóralnych, studentów, doktorantów i doktorów uczelni muzycznych, prezesów chórów oraz chórzystów.
Zachęcamy zarówno do czynnego uczestnictwa w konferencji, a tym samym wygłoszenia dwudziestominutowej prelekcji, związanej z tematyką edycji, jak i do uczestnictwa biernego.

III edycja Konferencji dla Młodych składa się z czterech bloków tematycznych:

I BLOK
Pozamuzyczne aspekty pracy dyrygenta
/relacje w chórze, modele relacji, psychologia grupy, motywacje chórzystów, organizacja wydarzeń w życiu chóralnym, integracja grupy śpiewaków, planowanie pracy artystycznej/

II BLOK
Dyrygent jako pedagog
/korelacje pomiędzy aspektami wychowawczymi a artystycznymi, wpływ śpiewu na rozwój psychofizyczny, udział w wydarzeniach artystycznych adekwatnych do rodzaju prowadzonego zespołu/

III BLOK
Wokalne obszary pracy dyrygenta z różnymi zespołami chóralnymi
/dostosowanie repertuaru do możliwości i składu zespołu, udział chóru w projektach artystycznych, metodyka pracy wokalnej z danym składem chóralnym, technika dyrygencka a emisja głosu w chórze/

IV BLOK
Wyzwania dyrygenckie
/"niemożliwe stało się możliwe...", "nikt nie mówił, że będzie łatwo...", "pierwsze koty za płoty..."/


Wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji, prosimy kierować do koordynatora:
dr Beaty Śnieg-Wądołowskiej, beatasnieg@gmail.com

W przypadku uczestnictwa czynnego, oprócz karty zgłoszenia, wymagane jest wysłanie krótkiego biogramu o prelegencie oraz zdjęcia portretowego.

Informacje dodatkowe i warunki uczestnictwa:
1. Udział w konferencji jest płatny: forma czynna – 100 zł, bierna – 50 zł (z opłaty zwolnieni są studenci i doktoranci Akademii Muzycznej w Gdańsku).
2. Zgłoszenie należy wysłać do 14 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
3. W przypadku uczestnictwa czynnego, należy dołączyć do zgłoszenia krótki biogram prelegenta oraz zdjęcie portretowe.
4. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.
5. Dane do uiszczenia opłaty przesłane zostaną w październiku br.


Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Stowarzyszenie Music Everywhere!

Opieka merytoryczna i prowadzenie:

dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

Koordynator konferencji:

dr Beata Śnieg-Wądołowska

 

 

Zgłoszenia na Konferencję:

Karta uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji:

https://www.festiwal.musiceverywhere.pl/konferencja

pobierz plik

 

Termin zgłoszenia mija 14.10.2019.