WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 6 maja 2024 roku (termin przedłużony) na adres mailowy: a.krawczyk@amuz.gda.pl.
W konkursie mogą wziąć udział studenci różnych specjalności Akademii Muzycznych w Polsce.
Uczestnik (lub uczelnia delegująca) pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia, ewentualnego zakwaterowania.
Konkurs przebiega jednoetapowo w wersji pisemnej.
Każdy uczestnik otrzymuje DYPLOM UCZESTNICTWA.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu około godziny 16:00.

NAGRODY:

  • I nagroda 2000 zł
  • II nagroda 1500 zł
  • III nagroda 1000 zł

JURY:

prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak – przewodnicząca
prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
mgr Dagmara Dopierała
mgr Agata Krawczyk
mgr Piotr Jędrzejczyk

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Katedra Teorii Muzyki

PATRONAT:

JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku – prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

KIEROWNICTWO PROGRAMOWE:

prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak