IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej
26 maja 2023 r. Gdańsk / online

 

Katedra Teorii Muzyki (Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej, która odbędzie się 26 maja 2023 roku w formie spotkania stacjonarnego i online. 

Miejsce obrad:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, Sala 213 w budynku żółtym aMuz / online.

 

DO POBRANIA – MATERIAŁY KONFERENCYJNE:


Program:

 • 10.00 Otwarcie konferencji
  dr hab. Paweł Kukliński, Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz
  prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, Kierownik Katedry Teorii Muzyki
 • 10.15 – 11.00 prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
  Znajomość i kształtowanie potrzeb psychicznych dziecka jako niezbędny kontekst edukacji muzycznej
 • 11.00 – 11.30 prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Znaczenie okresu krytycznego w nauce śpiewu
 • 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rytmika i taniec obszarami wsparcia kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji (ONLINE)
 • 12.30 – 13.00 dr Katarzyna Forecka-Waśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Muzyczne języki bajek Walta Disneya w procesie edukacji międzykulturowej (ONLINE)
 • 13.00 – 13.30 dr Natalia Kłysz-Sokalska, Akademia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  Cyfrowe przestrzenie edukacji muzycznej (ONLINE)
 • 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 15.30 dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Nauczyciele o szkole i edukacji (ONLINE)
 • 15.30 – 16.00 prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, dr Kanstantsin Yaskou, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Edukacja muzyczna dzieci na Białorusi – próba komparatystyki
 • 16.00 – 16.30 lic. Barbara Wrońska, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Badania nad możliwościami stymulacji zdolności do absolutnego słyszenia
 • 16.30 – 17.00 mgr Tomasz Armatys, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Edukacja muzyczna w życiu dziecka. Znaczenie i jej związki z różnymi obszarami rozwoju (ONLINE)
 • 17.00 Dyskusja, zakończenie obrad

Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra Teorii Muzyki

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – przewodnicząca

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Ewa Zwolińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komitet Organizacyjny:

mgr Dagmara Dopierała

dr Konstanty Jaśkow

mgr Piotr Jędrzejczyk

Założenia i cele konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja na temat roli muzyki w życiu dziecka. Wydarzenie adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także praktyków bezpośrednio zajmujących się wczesną edukacją muzyczną.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

 

Planujemy refleksję skupioną wokół następujących obszarów tematycznych:

 • znaczenia wczesnej edukacji muzycznej w życiu dziecka,
 • współczesnych zagadnień i problemów kształcenia muzycznego,
 • badań nad rozwojem muzycznym,
 • związku wychowania muzycznego z różnymi obszarami rozwoju dziecka,
 • teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego,
 • aksjologicznych aspektów praktycznego obcowania z muzyką,
 • psychopedagogicznych uwarunkowań wczesnej edukacji muzycznej,
 • przygotowania nauczycieli przedszkoli i klas I-III do realizacji treści z zakresu edukacji muzycznej,
 • specyfiki polskiej polityki oświatowej wobec wczesnej edukacji muzycznej,
 • współczesnych metod wspierania rozwoju muzycznego,
 • zagadnień metodycznych we wczesnej edukacji muzycznej (w szkolnictwie powszechnym i muzycznym),
 • edukacji muzycznej dziecka w perspektywie międzynarodowej,
 • muzykoterapeutycznych kontekstów wczesnej edukacji muzycznej,
 • metodologii badań podejmowanych w obszarze wczesnej edukacji muzycznej,
 • innych, nowych, unikatowych obszarów badawczych zaproponowanych przez prelegentów. 

Terminarz:

Z uwagi na przewidziany w programie czas na dyskusję, prosimy, aby referat nie przekraczał 20 minut. Nadesłane abstrakty wystąpień zostaną zebrane w „Zeszycie abstraktów” i udostępnione za pośrednictwem strony konferencji. 

 • do 10 maja 2023 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej za uczestnictwo czynne w wysokości 350 zł (uczestnictwo czynne zarówno stacjonarne jak i online) lub 150 zł za uczestnictwo bierne, w postaci przelewu na konto: Akademii Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk SANTANDER BANK POLSKA SA O. w Gdańsku, 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
  z dopiskiem: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej” oraz imieniem, nazwiskiem i numerem NIP uczestnika konferencji w tytule przelewu.
 • Wstęp wolny dotyczy pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • do 30 września 2023 – nadesłanie tekstu referatu w formie elektronicznej o maksymalnej objętości jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) oraz oświadczeń autorów prac. Po pozytywnej recenzji teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży i noclegów. Oferujemy preferencyjne ceny pokoi w hotelu Dom Muzyka, znajdującym na terenie uczelni. Rezerwacji należy dokonywać indywidualnie pod adresem www.dommuzyka.pl lub telefonicznie pod numerem 58 326 06 00.

 

Dołożymy wszelkich starań, by udział w konferencji okazał się dla Państwa owocny oraz był źródłem rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu wczesnej edukacji muzycznej. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń
i refleksji.

 

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz
prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna