en
menu

Wykonawcy:

Julia Madej, Emilia Mäntylä, Sylwia Molas – wiolonczela
Anna Prabucka-Firlej – fortepian

W programie utwory m.in.:

F. Chopina, F. Schuberta, S. Rachmaninowa

Organizator:

Katedra Instrumentów Smyczkowych