Program:

1. Milena SŁOWIKOWSKA
Reflessione barocca na troje skrzypiec i klawesyn
wykonawcy: Jan Staruch – skrzypce, Filip Walkowiak – skrzypce, Roman Nichyparuk – skrzypce, Maria Hinc – szpinet

2. Jakub ZALEWSKI
Passacaglia na fortepian solo
wykonawca: Jakub Zalewski – fortepian

3. Artur SAMUL
Fantazja – Toccata i Fuga na fortepian
wykonawca: Igor Torbicki – fortepian

4. Anna JANOWICZ
Wizja na dwa fortepiany
wykonawcy: Arkadia Gorczyca – fortepian, Piotr Kasiłowski – fortepian

5. Krzysztof Tomasz JURCZAK
Litigio na obój i harfę
wykonawcy: Maria Świgost – obój, Urszula Hazuka – harfa

6. Piotr KASIŁOWSKI
Sonata na fortepian i wiolonczelę, część I
wykonawcy: Piotr Kasiłowski – fortepian, Anna Fender – wiolonczela

7. Magdalena GARBECKA
Kyrie na chór żeński
wykonawcy: Baltic Chamber Choir pod dyrekcją Ludmiły Kachan

8. Krzysztof FALKOWSKI
Ave Maria per coro misto
wykonawcy: Baltic Chamber Choir pod dyrekcją Ludmiły Kachan

9. Maksym KALINOWSKI
Die Namen z kantaty Henoch na 4-głosowy chór mieszany
wykonawcy: Baltic Chamber Choir pod dyrekcją Ludmiły Kachan

Organizatorzy:

Katedra Kompozycji

Fundacja Sinfonietta Pomerania

 

Wydarzenie w ramach V Festiwalu Muzyki Współczesnej "Nowe Fale".