W sobotę 1 października br. odbędzie się wydarzenie pod hasłem Niech żyje nauka!, czyli uroczyste otwarcie roku akademickiego
z udziałem gdańskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Zaplanowano przemarsz ul. Długą, odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki oraz uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni w Europejskim Centrum Solidarności. A wszystko w pięknej oprawie z towarzyszeniem carillonów, muzyków, akrobatów. Zapraszamy całe środowisko aMuz na to wydarzenie!


Uroczystości związane z gdańskim otwarciem roku akademickiego 2022/2023 rozpoczną się w samo południe, kiedy spod Złotej Bramy wyruszy przemarsz z udziałem władz oraz Senatów kilkunastu gdańskich uczelni wyższych, przedstawicieli władz samorządowych oraz studentów. Gorąco zachęcamy całą społeczność aMuz do dołączenia! Wśród uczestników będzie także postać Daniela Fahrenheita, muzycy i akrobaci. Będzie można usłyszeć akademicką pieśń Gaudeamus Igitur wykonaną na carillonie. Zwieńczeniem parady będzie odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki przy Ratuszu Głównego Miasta.


Wydarzenie „Niech żyje nauka!” będzie wyjątkowe w skali całego kraju
– mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Pragniemy pokazać, że Gdańsk jest silnym ośrodkiem akademickim i miastem nauki. Chcemy, aby ten dzień był radosną manifestacją jedności środowiska akademickiego, dlatego do wzięcia udziału
w obchodach zaprosiliśmy wszystkie gdańskie szkoły wyższe.


Drugą częścią obchodów będzie uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozpocznie je krótki koncert chórów Uczelni Fahrenheita, które wspólnie odśpiewają hymn Gaudeamus Igitur. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie wykład prof. Szymona Malinowskiego Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji wydarzenia na portalu www.gdansk.pl

Swoją obecność w wydarzeniu potwierdzili m.in. Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Z ramienia naszej uczelni w wydarzeniu udział wezmą:

 • prof. dr hab. Marek Rocławski – Prorektor ds. organizacji i nauki

 • prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski – Prorektor ds. artystycznych

 • dr hab. Paweł Kukliński – Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz

 • Jan Strawiński – Przewodniczący Rady Akademii

 • Tomasz Kopoczyński – członek Rady Akademii

 • prof. dr hab. Maciej Sobczak – członek Rady Akademii

 • dr Michał Kierzkowski – Senator, Dziekan

 • dr Krzysztof Bobrzecki – Senator, Dziekan

 • dr Sylwia Janiak-Kobylińska – Senator, Dziekan

 • dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor – Senator, Dziekan

HARMONOGRAM:

 • 11:15-11:50 – przybycie przedstawicieli gdańskich uczelni (na Targ Węglowy obok Katowni) i ustawianie uczestników zgodnie ze strukturą parady
 • 12:00 – rozpoczęcie parady
 • 12:00-12:20 – wspólne uroczyste przejście pod Ratusz Głównego Miasta
 • 12:20-12:45 – wydarzenia pod Ratuszem Głównego Miasta – odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki w językach polskim i angielskim, krótkie wystąpienia
 • 12:45-13:30 – przejazd/przejście do Europejskiego Centrum Solidarności
 • 13:30-14:30 – wydarzenia w ECS:
  / uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni,
  / wykład inspiracyjny prof. Szymona MalinowskiegoKryzys klimatyczny, kryzys planetarny,
  / podpisanie manifestu przez rektorów uczelni
 • 14:30 – poczęstunek

Wydarzenie patronatem objęli:

 • Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska,
 • Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, 
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

organizator:

Związek Uczelni Fahrenheita, skupiający Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański