WYKŁAD:

Inter culturas. Motywy kaszubskie w muzyce nowego pokolenia kompozytorów gdańskich

PRELEGENT:

dr hab. Elżbieta Frołowicz (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

ORGANIZAtor:

Katedra Teorii Muzyki