5th International Baltic Piano Competition


WAŻNE OGŁOSZENIE!

Stosując się do ​treści Zarządzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ​z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, oraz w związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, działając w trosce o dobro uczestników, Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego podjął decyzję o odwołaniu Konkursu.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

In accordance with Regulation No 15/2020 from 10 March 2020 of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music concerning the cancellation of all artistic and academic events in connection with the risk of spreading COVID-19 coronavirus and in connection with the state of epidemic throughout Poland, acting in the interest of the participants, the Organizing Committee of the 5th International Baltic Piano Competition has decided to cancel the Competition.


DYREKTOR KONKURSU:

dr hab. Paweł Rydel

Organizator:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Katedra Fortepianu


SZCZEGÓŁY:

ibpc.amuz.gda.pl


Aktualizacja/update: 24.07.2020