Harmonogram:

 

30.11.2019 (sobota)

 

godz. 12:00 – otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego, dra hab. Pawła Kuklińskiego

 

sesja I – moderator: dr hab. Paweł Kukliński

 • godz. 12:05 / dr hab. Paweł Zagańczyk (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
  Świat mistrza Beksińskiego jako inspiracja dla twórcy interdyscyplinarnego
 • godz. 12:50 / dr hab. Ewa Grabowska-Lis (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
  Andrzej Krzanowski, Edward Bogusławski – nieznane dzieła, wybitni twórcy
 • godz. 13:35 / prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
  Salvatore di Gesualdo – pionier włoskiego akordeonu koncertowego

*** przerwa obiadowa ***

 

sesja II – moderator: prof. dr hab. Krzysztof Olczak

 • godz. 15:00 / dr Anna Sawicka (Opera Bałtycka w Gdańsku)
  Akordeon – instrument będący inspiracją dla kompozytorów i smyczkowców. Spojrzenie wiolonczelisty-kameralisty i smyczkowca
 • godz. 15:45 / dr hab. Leszek Kołodziejski, mgr Kuba Niewczas (Akademia Muzyczna w Łodzi)
  Parametry akustyczne akordeonu – charakterystyka kierunkowa
 • godz. 16:30 / dr Daniel Lis (Akademia Muzyczna w Katowicach)
  Władysław Zołotariow – życie i przeznaczenie

godz. 18:00 / Koncert "Akordeon w Akademii"
w programie: I. Kuusisto, K. Olczak, D. Mazurowski, E. Rudnik, P. Matusiak, A. Samul

 

1.12.2019 (niedziela)

 

sesja III – moderator: dr hab. Monika Karwaszewska

 • godz. 10:00 / prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
  Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie
 • godz. 10:45 / mgr Krzysztof Naklicki (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świnoujściu)
  Inspiracje płynące ze środowiska akordeonowego motorem rozwoju oryginalnej literatury
 • godz. 11:30 / dr hab. Stanisław Miłek (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
  Problematyka transkrypcji na akordeon ,,Preludiów op. 38’’ Władysława Żeleńskiego

*** przerwa kawowa ***

 

 • godz. 12:30 / dr hab. Rafał Grząka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
  Najnowsza płyta Rafała Grząki ,,R.o.D.S’’ – aspekty wykonawcze
 • godz. 13:15 / prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski (Akademia Muzyczna w Łodzi)
  Mentalne uczenie się gry na akordeonie. Prawda czy fałsz?
 • godz. 14:00 / dyskusja i podsumowanie obrad
  moderator – prof. dr hab. Krzysztof Olczak

ORGANIZATOR:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy

 

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

dr hab. Paweł Zagańczyk

Wojciech Kowal – przewodniczący Koła Naukowego Akordeonistów

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

dr hab. Monika Karwaszewska