Koordynator:

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz 

Współpraca:

Katedra Wokalistyki

 

Przesłuchania są otwarte dla publiczności.