W imieniu władz Wydziału Instrumentalnego oraz Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Sesji Naukowo-Artystycznej pt. Sztuka europejskiego baroku – Anglia. Konferencja odbędzie się w dniach
9-10 grudnia 2022 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Zapraszając Państwa do udziału w konferencji podkreślamy, że zależy nam na bardzo szerokim ujęciu tematu, nie zawężając się do sztuk muzycznych. Tematy mogą dotyczyć kontekstu historycznego, konkretnych twórców lub wybranych problemów stylistycznych, wykonawczych.

Zapraszając do udziału w konferencji i do będącej jej integralną częścią dyskusji, prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną tematów wystąpień wraz z abstraktami (do 500 słów w j. polskim lub angielskim) do dnia 25 listopada 2022 roku na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do programu Sesji, powiadomione zostaną drogą mailową do dnia 1 grudnia 2022 roku.

Za udział w Sesji należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 zł na konto wskazane w odrębnym w komunikacie, najpóźniej
do dnia 5 grudnia 2022 r. Z opłaty zwolnieni są studenci oraz doktoranci.

Informujemy również, że czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20 minut. Językami konferencyjnymi są język polski i angielski.

 

Uwzględniając obecną sytuację, planujemy zorganizować konferencję w trybie online lub hybrydowym łączącym tryb online
ze stacjonarnym. Przewidywana jest również publikacja tekstów zaprezentowanych podczas konferencji przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

Będziemy zaszczyceni przyjęciem naszego zaproszenia i udziałem Państwa w obradach konferencji.
prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

 

Koordynator:

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

 

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy