Program:

14 listopada / Sala Senatu

 • 15:00 Zmierzch Bogów. Claude Balbastre – muzyka organowa czasów rewolucji
  Maciej Zakrzewski (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
 • 16:00 Elementy idiomu klawesynowego w procesie transkrypcji na przykładzie wybranych utworów francuskich pierwszej połowy XVIII wieku
  Justyna Woś (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
 • 18:00 KONCERT STUDENTÓW KLASY KLAWESYNU Francuska muzyka klawesynowa
  Wykonawcy: M. Hinc, A. Warecka, A. Żebrowska, M. Zajączkiewicz

15 listopada / Sala Senatu

 • 10:00 Entre cour et jardin na przykładzie założeń pałacowo-ogrodowych w Vaux-le Vicomte oraz Wersalu
  Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 • 11:00 Flet poprzeczny na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji – instrumenty, muzycy, repertuar
  Magdalena Pilch (Akademia Muzyczna w Łodzi)
 • 12:00 Barokowe notes inegales jako ważne narzędzie budowania ekspresji
  Marta Kaczmarska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
 • 13:00–14:00 / MŁODZI NAUKOWCY
  Muzyczne dziedzictwo rodziny Couperinów
  Monika Woźniak (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

  Styl kompozytorski w twórczości organowej Francois Couperina na przykładzie Messe pour les Paroisses
  Kamil Lis (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

  Rameau Rousseau – historia pewnego sporu
  Aleksandra Żebrowska (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

15 listopada / Aula Koncertowa

 • 17:00–19:00 Menuet – król tańców WYKŁAD, POKAZ, KURS TAŃCA
  Anna Korbolewska (Uniwersytet Gdański)

16 listopada / Sala Senatu

 • 10:00–14:00, 16:00–18:00 Kurs klawesynowy – francuska muzyka XVII i XVIII wieku
  Marta Kaczmarska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

Koordynator:

dr hab. Małgorzata Skotnicka

Organizatorzy:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy

Międzywydziałowe Koło Muzyki Dawnej