en 中文

Jego Magnificencja Rektor
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

zaprasza na

Spotkanie i koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
połączone z wręczeniem Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Prowadzenie:

Paulina Kusior

OPRAWA MUZYCZNA:

duet wiolonczelowy w składzie: Aleksandra Łyczba, Julia Pasternak

W PROGRAMIE:

Antonio Vivaldi – Koncert g-moll RV 531 (oprac. na dwie wiolonczele: A. Łyczba, J. Pasternak)
Allegro, Adagio, Allegro

Jean Barrière – Sonata G-dur na dwie wiolonczele
Andante, Adagio, Allegro prestissimo