en 中文

Galeria

Celebrans:

Ks. Prałat dr hab. Jacek Bramorski, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

Słowo Boże:

Ks. Kanonik Rajmund Lamentowicz

Oprawa muzyczna:

Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej

dr hab. Sławomir Bronk – dyrygent

 

Tomasz Leszczyński, Mateusz Snoch – kantorzy

 

Chór Żeński „Gaudium per Canto”

Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

mgr Alicja Pałka – organy

prof. dr hab. Anna Fiebig – przygotowanie, kierownictwo muzyczne

 

prof. dr hab. Bogusław Grabowski – organy, akompaniament liturgiczny, kierownictwo muzyczne

Organizator:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Katedra Muzyki Kościelnej