Warsztaty dyrygenckie dla studentów aMuz specjalności kompozycja oraz dyrygentura symfoniczno-operowa

Zgłoszenia: 

kolo.w1@amuz.gda.pl

kolo1gdansk@gmail.com

facebook.com/kolo1amuzgda

Po wysłaniu zgłoszenia podany zostanie repertuar.

Organizator:

Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki