Wykonawcy:

studentki specjalności rytmika przygotowane pod kierunkiem:
dr hab. Anny Galikowskiej-Gajewskiej
dr hab. Marzeny Kamińskiej
dr Taidy Wiśniewskiej

Organizator:

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej