Prowadzenie:

dr Beata Michalak-Konieczna
(Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

HARMONOGRAM:

godz. 12:00-13:30, Audytorium 314
Wykład 
Recepcja systemu Carla Orffa w Polsce

godz. 9:00-10:30; 15:30-17:00; 18:00-19:30, Sala 308
Warsztaty
Od improwizacji do kreacji – słowo, ruch i dźwięk w systemie Carla Orffa

Organizator:

Katedra Pedagogiki Muzyki

Miejsca:

Audytorium 314 i Sala 308 w budynku żółtym aMuz

 

Wydarzenie skierowane jest do studentów specjalności Edukacja artystyczna z językiem angielskim oraz Animacja kultury z arteterapią, a także szerzej do studentów całego kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.