en 中文

Galeria

Aleksandra Jadczuk – urodziła się w 1974 r. w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2001 r. Stopień Doktora Sztuki w dziedzinie sztuk pięknych uzyskała w 2012 r., doktora habilitowanego w 2019 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią. Jest autorką 45 wystaw indywidualnych oraz uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Istotą mojego malarstwa i przyjętej metody twór­czej jest konstruowanie abstrakcyjnych kompozycji dalekich od oczywistych  interpretacji. W poszukiwaniach obrazu  pomaga idea zmienności, która podlega ciągłym transformacjom w spontanicznym procesie impro­wizacji malarskiej. Tworzenie poszczególnych kompozycji rozpoczynam od przygotowania, różnorodnych pod względem formatu pojedynczych modułów. Konstruowanie kompozycji z takich właśnie obiektów można nazwać świadomą improwizacją, wyłanianiem  z chaosu i mnogości. Niemal każdą z otwartych kompozycji i jej składowych elementów wypełniam regularnymi formami. Dzięki zastosowaniu tych form najpełniej mogę oddać skomplikowaną grę i powstające pomiędzy nimi pola napięć. 

Aktualnie pracuję nad cyklami kompozycji malarskich będących reminescencjami pejzażu. W obrazach tych  przekaz natury nie jest jednoznaczny, lecz raczej nacechowany pamięcią oraz zsyntetyzowany. Zakładam nowe podejście do problemów formy w malarstwie, przy zastosowaniu różnorodnych środków wyrazu  w poszukiwaniu metaforycznej rzeczywistości natury.

 

Aleksandra Jadczuk

Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku