26.05.2024, godz. 19:00

KONCERT ODRODZENIE I PRELEKCJA

EL TIEMPO PIANO DUO

27.05.2024, godz. 15:30

WIBRAFON AMPLIFIKOWANY

PREZENTACJA INSTRUMENTU

27.05.2024, godz. 18:00

koncert finałowy


harmonogram konferencji:

9:00 – Otwarcie konferencji
9:15-10:15 – Wykład inauguracyjny
Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Nowicki, dr Paweł Nowicki / aMuz Gdańsk
10:15-10:30 – Przerwa kawowa

Panel I

Moderator: Franciszek Rusek

10:30-11:00 – Jakub Pawlak / aMuz Gdańsk
Temat: Performance jako technika kompozytorska w muzyce XX i XXI w. (na przykładach wybranych kompozycji, kompozycji własnych oraz Opery Bunkier. Fake Opera. W. Błażejczyka)

11:00-11:30 – Daria Kondraciuk / Uniwersytet Warszawski
Temat: Elementy teatralne w utworach Żanety Rydzewskiej w perspektywie studiów intermedialnych

11:30-12:00 – Wiktoria Gołębiewska / AM Bydgoszcz
Temat: Grafika muzyczna w perspektywie interpretacyjnej. Na marginesie rozważań Wojciecha Michniewskiego

12:00-12:30 – Damian Magrean / aMuz Gdańsk
Temat: XXI-wieczny koncert na altówkę Jorga Widmanna jako nowe podejście do klasycznej formy

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

Panel II

Moderator: Jakub Pawlak

13:00-13:30 – Alicja Atlak / AM Bydgoszcz
Temat: Wybrane techniki wykonawcze w utworze orkiestrowym SN 1993 J Bettiny Skrzypczak

13:30-14:00 – Wiktor Misiak / Uniwersytet Wrocławski
Temat: Twórczość polskich kompozytorów XX wieku na wiolonczelę solo

14:00-14:30 – Natalia Kaszubska / AM Bydgoszcz, aMuz Gdańsk
Temat: Aleatoryzm – idee, problematyka interpretacji

14:30-15:00 – Michał Bobak / AM Bydgoszcz, AM Katowice
Temat: Rozszerzone techniki wykonawcze na wibrafonie amplifikowanym

15:00 – Zamknięcie części konferencyjnej

Opis wydarzenia:

XIV edycja Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Idee muzyki – ideologie w muzyce" będzie dotyczyć szeroko rozumianej relacji kompozytor – wykonawca. Problematyka realizacji różnych koncepcji twórczych wydaje się mieć szczególne znaczenie w muzyce XX i XXI wieku. Niebagatelną rolę pełnią tu również nowe media, cieszące się sporym zainteresowaniem współczesnych kompozytorów. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej tematyki było spotkanie studentów kompozycji z wykonawcami specjalizującymi się w repertuarze najnowszym – pianistą Piotrem Nowickim i perkusistą Pawłem Nowickim, którzy współtworzą Nowicki Duo. Utwory, które powstały w ramach tej współpracy zostaną wykonane w dniu konferencji na koncercie kompozytorskim.

Wydarzenie skierowane jest do studentów studiów I, II i III stopnia. Do uczestnictwa w szczególności zapraszamy teoretyków muzyki, kompozytorów, muzykologów, a także wykonawców zainteresowanych tegoroczną tematyką.

Czas wygłoszenia referatu nie powinien przekroczyć 20 minut, 10 minut po każdym referacie przeznaczamy na dyskusję. Osoby chętne do wzięcia aktywnego udziału prosimy
o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2024 (do godz. 23:59) na adres kolo.w1@amuz.gda.pl.

Tytułowa tematyka konferencji może być rozumiana szeroko i obejmować następujące, przykładowe zagadnienia, dotyczące muzyki XX i XXI wieku:

  • współpraca kompozytora i wykonawcy
  • zaangażowanie wykonawcy w kształtowanie ostatecznej postaci dzieła
  • problematyka interpretacji muzyki współczesnej
  • rozszerzone techniki wykonawcze
  • żywy wykonawca a media elektroniczne
  • pomysły kompozytorskie a realia interpretacyjne
  • literatura XX- i XXI-wieczna w repertuarze instrumentalistów
  • kompozytor i wykonawca w jednej osobie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania o przyjęciu zgłoszenia czynnego udziału w sesji na podstawie tematyki i streszczenia referatu lub kolejności zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. O przyjęciu proponowanego wystąpienia zostaną Państwo poinformowani najpóźniej 28 kwietnia. Po zakończeniu konferencji otrzymają Państwo certyfikat poświadczający czynny udział w wydarzeniu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kolo.w1@amuz.gda.pl.

Opiekun naukowy:

dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska

koordynator:

Franciszek Rusek

organizator:

Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki aMuz

Katedra Teorii Muzyki

Projekty graficzne:

Jakub Pawlak

Patronat medialny:

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich