W 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie gitary prof. Jana Paterka i st. wykł. Emilii Majewskiej. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Jana Paterka obroniła w 2015 roku. Brała udział w wielu konkursach w kraju i za granicą, m.in. w VI i VII Międzynarodowy Konkursie Gitarowym w Olsztynie (2009 – II miejsce, 2010 – I miejsce), IV Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie (III miejsce), II Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Lublinie (III miejsce), XIV Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Kutnej Horze, Czechy (IV miejsce). W ramach programu Erasmus studiowała u Roberta Brightmore’a w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, brała także czynny udział w lekcjach prowadzonych przez takich mistrzów jak David Russell, Alexander Sergei Ramirez, Tadashi Sasaki, Fabio Zanon, Thomas Muller-Pering, Aniello Desiderio, Thomas Offermann, Alvaro Pierri, Marco Tamayo, Marcin Dylla, Roland Dyens. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz jako pedagog klasy gitary w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.


Posłuchaj Moniki Dżuły-Radkiewicz na YouTube