fot. Joanna Kurkowska

 

Pianistka, stypendystka Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Fundacji Sztuki Dziecka, laureatka I nagrody w Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi, laureatka Konkursu Solfeżowego w Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu. Odbyła staż artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka. Jako profesor Akademii Muzycznej i nauczyciel dyplomowany Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku przyczynia się do sukcesów studentów i uczniów (otrzymała 3 nagrody Dyrektora ZSM za osiągnięcia dydaktyczne i Nagrodę Rektora AM w Gdańsku). Pianista podczas 9 przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz wielu kursów mistrzowskich artystów tej miary, co: prof. Bożena Harasimowicz, prof. Izabela Kłosińska, prof. Urszula Kryger, prof. Charlotte Lehmann, prof. Helena Łazarska, prof. Jadwiga Rappe, prof. Claudio Desderi, prof. Paul Esswood, prof. Ryszard Minkiewicz, Agnes Wolska, dr hab. Jarosław Bręk, dr hab. Anna Radziejewska, dr Katarzyna Dondalska, Andrzej Saciuk, Andre Orlowitz, dr Marek Rzepka, dr Wojciech Mrozek, dr Jacek Szymański. Wielokrotnie nagradzana jako akompaniator na konkursach. Artystka i naukowiec o szerokim spektrum zainteresowań. Autorka monografii: Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi oraz Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokalistów. Ma w swoim dorobku liczne publikacje i nagrania, m.in.: cykle miniatur fortepianowych Z. Noskowskiego, utwory solowe i kameralne D. Szostakowicza, solo fortepianowe w operze Rosenkavalier R. Straussa, utwory kameralne J. Bruzdowicz (płyta miesiąca miesięcznika Muzyka 21), pieśni R. Quiltera, E.W. Korngolda, G. Finzi’ego, F. Chopina, S. Moniuszki, B. Brittena, G. Verdiego, V. Belliniego, K. Pałubickiego, H. Jabłońskiego, W. Walentynowicza, M.K. Ogińskiego, R. Kłoczko i wielu innych. Prowadząc różnorodną działalność koncertową – kameralną i solową – współpracując zarówno z wokalistami, jak i z instrumentalistami Anna Mikolon wykonała już 1150 koncertów w Polsce, Austrii, Danii, Rosji i na Białorusi. Uczestniczy w festiwalach muzycznych, takich jak: Gdańskie Lato Muzyczne – Chopin nad wodami Motławy, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych, Gdynia Classica Nova, Sopockie Dni Sztuki Wokalnej, Sonosfera, Dobrodzień Classic Festival, Letnie Spotkania Kameralne w Drezdenku i Krzyżu Wlkp., Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Gdańskie Dni Wokalistyki, Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Kalejdoskop Form Muzycznych i Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Nie stroni od prawykonań muzyki nowej (Olivier Greif, Marcin Łukaszewski, Rafał Kłoczko) lub dawno zapomnianej. Przez 11 lat była pianistą-korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej. Zagrała ok. 1000 prób, 180 spektakli jako muzyk orkiestrowy, otrzymała Nagrodę POB za realizację opery Rosenkavalier R. Straussa, współpracowała z Teatrem w Ingolstadt, realizowała Gwałt na Lukrecji B. Brittena dla TV Mezzo, akompaniowała podczas przesłuchań dla: ZBF Agentur Leipzig 2003, European Opera Center Liverpool 2007 i Belvedere Competition 2014, 2015 i 2016. W 2017 otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

 

Recenzje

Zachwyciła mnie gra pianistki Anny Mikolon, która czysto, pewnie agogicznie, artykulacyjnie i sugestywnie prowadziła frazy muzyczne, podprowadzała śpiewaczkę w niuansach frazy wokalnej. Właśnie akompaniatorka wykorzystała całą paletę środków dynamicznych i artykulacyjnych za co należy się wielkie uznanie. Mając tak znakomitą partnerkę, nie pozostało nic innego jak dać się śpiewaczce ponieść propozycjom interpretacyjnym pianistki, wiernie odczytującej intencje kompozytora.[…] Wyjątkowa tu zasługa pianistki – pani Anny Mikolon, znakomicie akompaniującej i świetnie czującej duchowy świat liryki Benjamina Brittena.”
prof. Maria Czechowska-Królicka

Pani Anna Mikolon jawi mi się jako pianistka dysponująca dobrym warsztatem pianistycznym, jako żywy, wrażliwy partner, pełen wyobraźni – może czasem zbyt „wygodny” dla współgrających, chcący za wszelką cenę sprawić, by to oni czuli się komfortowo, ale jest to też Jej wielka zaleta… Przede wszystkim zaś zwraca uwagę umiejętność konstruowania formy – wszystkie nagrane utwory to formy duże, wymagające świadomej konstrukcji, stopniowania napięć. Z tym zadaniem doktorantka poradziła sobie znakomicie! […] „Sonata solowa” skonstruowana jest świetnie, zagrana ze swadą, wręcz wirtuozowskim zacięciem. Pianistka pokusiła się tu o znalezienie iście szostakowiczowskiego sposobu grania – dość wstrzemięźliwego, ale przez to poruszającego i interesującego. […] Praca Pani Anny Mikolon jest imponująca, rzetelna, napisana profesjonalnie, wręcz z zacięciem naukowym. Zdradza również ciepłego, myślącego człowieka, wrażliwego i poszukującego. Lektura pracy pobudza do refleksji, wykazuje wysoki poziom intelektualny i wszechstronność. Jest podbudowana wiedzą humanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną. Analizy wykonywanych dzieł są na poziomie wiedzy muzykologicznej, język pracy jest zwięzły, bez zbędnego gadulstwa, autorka w swoich sformułowaniach trafia w sedno problemu.
prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska


Warsztat wykonawczy doktorantki jest bardzo dobry, co pozwala ze swobodą i twórczo realizować pomysły muzyczne zarówno w grze solowej, jak i kameralnej. Istotnymi walorami jej pianistyki jest bardzo ładne brzmienie fortepianu, zwłaszcza w dynamice piano, a także doskonałe operowanie czasem. Szczególnie ujmujące, wywołujące głębokie emocje słuchacza jest dzięki tym walorom wykonanie drugiej części Sonaty oraz kilku pieśni cyklu. Gra Pani mgr Anny Mikolon jest zawsze przemyślana i logiczna. Pianistka dba o czytelność formy utworu, nie zaniedbując przy tym emocjonalnej strony wykonania. Jest oczywiste, że część artystyczna doktoratu zasługuje na wysoką ocenę.” 
prof. Maria Szwajger-Kułakowska


Jednym z pierwszych wrażeń jakie towarzyszyły mi przy odbiorze dzieła artystycznego […] był bardzo wyważony i świadomie zrealizowany nastrój wykreowany przez towarzyszącą soliście pianistkę Annę Mikolon. To właśnie w partii fortepianu możemy zauważyć pewne podobieństwa a przede wszystkim różnice pomiędzy utworami napisanymi przez tworzących w podobnym okresie, lecz różnych przecież autorów. W realizacji partii fortepianu odnajdziemy także głębię dynamiczną, jaką zapewne chcieliby usłyszeć kompozytorzy. I ta właśnie realizacja partii fortepianu […] stanowi niewątpliwie mocny punkt myśli twórczej. […] gra wspomnianej już Anny Mikolon w omawianym dziele stanowiła o rzeczywistym a nie tylko nominalnym partnerstwie.”
prof. Ziemowit Wojtczak


Ciepłe słowa pochwały kieruję w stronę pianistki, która znakomicie partnerując wokaliście w pełni i z oddaniem współtworzy przejrzystą i subtelnie wyrafinowaną formę tego interesującego przekazu muzycznego. Jej żarliwa gra, bogata w niuanse i paletę pięknych barw, pyszna w tonie i kolorze dźwięku, przeprowadza nas przez kolejne pieśni, ukazując kolory i pełne wysmakowanej namiętności obrazy muzyczne.[…] dzieło artystyczne przygotowane przez mgr Krzysztofa Bobrzeckiego przy udziale pianistki Anny Mikolon to przykład profesjonalizmu, wiedzy, talentu, przemyślanej koncepcji i dojrzałości emocjonalnej…
prof. Leszek Skrla


„…te same romanse nabierają innego nasycenia – soliście towarzyszy znakomita pianistka Anna Mikolon, dysponująca piękną paletą barw dźwięku.”
prof. Piotr Kusiewicz


We współpracy z pianistką zachowane są bardzo dobre proporcje brzmieniowe, każda pieśń wykonana jest z dużą kulturą muzyczną.”
prof. Agnieszka Monasterska


We wszystkich pieśniach przy fortepianie zasiada Anna Mikolon, pokazując, że jest wytrawną pianistką, potrafiącą towarzyszyć śpiewakom, co nie zawsze jest prostym zadaniem.”
prof. Ziemowit Wojtczak


„…wokalistom towarzyszyła znakomita akompaniatorka Anna Mikolon. Duże uznanie należy się pianistce, która potrafiła z wyczuciem i muzyczną klasą pełnić trudną i często niedocenianą rolę akompaniatora.”
Maja Korbut, Dziennik Bałtycki (27.08.2015)


Nagranie Anny Mikolon jest przepiękne. W jej sztuce odnajdujemy salonową elegancję pełną kolorów, techniczną biegłość i finezję interpretacyjną.” – Ks. Arkadiusz Jędrasik, Nasz Dziennik (23.04.2016)


Krzysztofowi Bobrzeckiemu towarzyszy pianistka Anna Mikolon. To artystka mająca spore doświadczenie jako kameralistka, często współpracująca ze śpiewakami. Tutaj jest znakomita partnerka barytona: wrażliwa, bardzo „taktowna”, doskonale korespondująca ze śpiewakiem, oddająca w partii fortepianu całą muzyczną magię każdej pieśni.” – Łukasz Kaczmarek, Muzyka 21 (czerwiec 2016)

 

Nagrania

1. Pieśni F. Chopina i S. Moniuszki z Kazimierzem Sergielem SL 068-2 (2003 Radio Gdańsk, 2011 Soliton)

2. Strauss-Rosenkavalier, solo fortepianowe (2005 POB)

3. Pieśni R. Kłoczko (2009 AM Gdańsk)

4. Pieśni B. Brittena (2010 AM Gdańsk)

5. Pieśni V. Belliniego i G. Verdiego z Piotrem Lempą (2011 AM Gdańsk)

6. II Sonata fortepianowa, II Trio fortepianowe, Z żydowskiej poezji ludowej Szostakowicza SL 057-2 (2011 Soliton)

7. Pieśni M.K. Ogińskiego z Jackiem Szymańskim SL 056-2 (2011 Soliton)

8. Pieśni W. Walentynowicza, H. Jabłońskiego, K. Pałubickiego z Alicją Rumianowską i Aleksandrą Kucharską-Szefler MTS CD-023 (2014 MTS)

9. Tradycyjne Polskie Kolędy w oprac. R. Twadowskiego z Leszkiem Skrlą, Soliton 2018

10. Polskie dzieła wokalne – Stanisław Moniuszko – pieśni wybrane, z Leszkiem Skrlą, Soliton 2019 (SL 988-2).

11. Polskie dzieła wokalne – Chopin, Paderewski i inni, z Leszkiem Skrlą, Soliton 2019 (SL 989-2).

12. Polskie dzieła wokalne – Mieczysław Karłowicz – pieśni zebrane, z Leszkiem Skrlą, Soliton 2019 (SL 990-2).

 

Dyskografia Anny Mikolon w Acte Préalable:

13. Joanna Bruzdowicz AP0274

14. The Nightingale AP0290

15. Shakespeare Songs AP0352

16. Zygmunt Noskowski Piano Works 2 AP0355

17. Zygmunt Noskowski Piano Works 3 AP0382

18. Auf dem Wasser… AP0407

19. Jerzy Gablenz Piano and Chamber Works AP0412

20. Zygmunt Noskowski Piano Works 4 AP0415

21. Jerzy Gablenz Songs 1 and Piano Works AP0419

22. Jerzy Gablenz Songs 2 AP0427

23. Stanisław Moniuszko Songs AP0435

24. Romuald Twardowski – In the Nihgt’s Stillnes AP0440

25. Rene de Boisdeffre Works for Oboe and Piano AP0445

26. Rene de Boisdeffre Works for Piano Trio AP0446

27. Jerzy Gablenz Songs 3 AP0454

28. Rene de Boisdeffre Works for Clarinet or Cello and Piano AP0464

29. Ad Fontes AP0466

30. Juliusz Wertheim Songs 1 AP0461

31. Juliusz Wertheim Songs 2 AP0462

 

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 • XVIII Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki, XXX Zimowy Kurs Wokalny, LIII KURS PEDAGOGIKI WOKALNEJ, Duszniki-Zdrój: 08.02.2012 wykład + koncert – Idiom żydowski jako element języka muzycznego Dymitra Szostakowicza na przykładzie cyklu wokalnego „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 na sopran, alt, tenor i fortepian; D. Szostakowicz – op. 79, M.K. Ogiński – Romanse wokalne
 • Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna – Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie, Akademia Pomorska w Słupsku: 17.10.2014 wykład – Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena
 • Ogólnopolska Konferencja Artystyczno-Naukowa Muzyka kameralna w twórczości kompozytorów francuskich, Akademia Muzyczna w Łodzi: 18.11.2014 wykład z prezentacją multimedialną i koncertem - Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Creator op.103 i Sonate de Requiem na wiolonczelę i fortepian op.283 Oliviera Greifa
 • II Sesja Artystyczno-Naukowa Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki, AM Gdańsk: 12.11.2016 – koncert – Z. Noskowski – 6 Krakowiaków op. 7
 • Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa Kameralistyka fortepianowa w twórczości kompozytorów bałkańskich, AM Łódź: 29.11.2016 – koncert – B. Vlahek – Sonata for piano four-hands (2008), Variations on a Croatian folk theme (2013), Ç. Zadeja – Violin Sonata (1974), G. Enescu – Impromptu concertant (1903)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Uniwersytet Rzeszowski: 08.03.2018 wykład – „Pieśń Legionów” w Mazurach op. 38 Zygmunta Noskowskiego – wyrazem dążeń wolnościowych w muzyce fortepianowej XIX wieku
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KO-respondencja. Na styku sztuk, UMFC Białystok: 14.04.2018 – Wpływ teatru, literatury i malarstwa na kształtowanie osobowości genialnego pianisty – Światosława Richtera
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna Aktualne zagadnienia światowej kultury artystycznej, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie: 25.10.2018 wykład – Świat dziecięcej wyobraźni w polskich pieśniach XX wieku
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz” Muzyka współczesna. Od analizy do interpretacji, AM Łódź, 25.03.2019 – Współczesne i tradycyjne nurty kompozytorskie w polskiej liryce wokalnej
 • Międzynarodowa Konferencja Ломоносовские чтения Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. M. Łomonosowa, Moskwa, 24.04.2019 Piosenki dziecięce, czy to tylko zabawa?
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. KO-respondencja. Na styku sztuk, UMFC Białystok: 26.10.2019 – Wielowymiarowość społecznych oddziaływań muzyki na przykładzie powszechnie znanych piosenek dziecięcych

 

Publikacje

1. Pojęcie czasu w muzyce (Publikacje edukacyjne ISSN 1730-850x), nr 4500 oraz w Podkarpackim serwisie dla nauczycieli

2. Rola fortepianu w utworach kameralnych XVIII i XIX w. (Publikacje edukacyjne), nr 4501, 2007.

3. Plan rozwoju zawodowego (Publikacje edukacyjne), nr 5204, 2008.

4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,w., nr 5205, 2008.

5. Opracowanie książeczki do płyty Pieśni i Arie, SL 068-2, Soliton 2011.

6. Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi na przykładzie II Sonaty fortepianowej h-moll op. 61, II Trio fortepianowego e-moll op. 67, cyklu pieśni „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79, AM Gdańsk 2012, ISBN 978-83-933415-9-7, publikacja oparta na pracy doktorskiej, monografia.

7. Idiom żydowski jako element języka muzycznego Dymitra Szostakowicza na przykładzie cyklu wokalnego „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 na sopran, alt, tenor i fortepian, WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE t. VIII, AM Wrocław 2012, ISBN 978-83-930049-6-6, ISSN 1689-6432, str. 120-133.

8. Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego wg Romana Ingardena, SZTUKA/KULTURA/ EDUKACJA 2012, AM Gdańsk, ISSN 2081-9994, str. 9-16.

9. Między ekspresją a kontemplacją. Antonín Dvořák jako twórca Pieśni cygańskich i Pieśni biblijnych. MUSICA VOCALE 2014, AM Gdańsk, ISBN 978-83-64615-03-0, str. 117-140.

10. Wywiad dla miesięcznika Muzyka 21, nr 1 (162) styczeń 2014 ROK XV, ISSN 1509-569x.

11. Opracowanie wyciągu fortepianowego arii Pasterki W.A. Mozarta KV 208, Polihymnia 2014, ISMN 979-0-69313-029-0.

12. Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Creator op.103 i Sonate de Requiem na wiolonczelę i fortepian op.283 Oliviera Greifa. NOTES MUZYCZNY 3, AM Łódź 2015, ISSN 2353-9593, str. 131-145.

13. Niezwykły jubileusz, Semper Fidelis III, Bernardinum 2015, ISBN 978-83-7823-620-7, str. 216-218.

14. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Zygmunt Noskowski – Piano Works 2, AP0355, Acte Préalable 2015.

15. Zygmunt Noskowski i fortepian, Muzyka 21, nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-569x.

16. O muzyce fortepianowej Zygmunta Noskowskiego – wywiad dla miesięcznika Muzyka 21, nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-569x.

17. Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena, Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna, Ars Inter Culturas 4, ISSN 2083-1226, AP Słupsk 2015, str. 141-160.

18. Opracowanie wyciągu fortepianowego Litanii J. Zeidlera, Polihymnia 2015.

19. Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokalistów, Polihymnia 2016, ISBN 978-83-7847-323-7.

20. Po Noskowskim przyszedł czas na Szekspira, Muzyka 21, nr 3 (188) marzec 2016, ISSN 1509-569x

21. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (Publikacje edukacyjne ISSN 1730-850x), nr 12210, 2016.

22. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,w., nr 12211, 2016.

23. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, j.w., nr 12212, 2016.

24. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego,w., nr 12213, 2016.

25. Opis i analiza realizacji wymagań awansu zawodowego,w., nr 12214, 2016.

26. Projekt ewaluacji wewnętrznej, j.w., nr 12232, 2016.

27. Wybór tekstów i melodii chorałowych opracowanych przez J.S. Bacha, j.w., nr 12233, 2016.

28. Charakterystyka 17 Romansów na głos z fortepianem Michała Kleofasa Ogińskiego, w., nr 12362, 2017.

29. Friedrich Wilhelm Nietzsche – koncepcja nadczłowieka, j.w., nr 12363, 2017.

30. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Zygmunt Noskowski – Piano Works 3, AP0382, Acte Préalable 2017.

31. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Auf dem Wasser…, AP0407, Acte Préalable 2017.

32. Redakcja nut Sonaty na wiolonczelę i fortepian op. 15 J. Gablenza, EUF 1043, ISMN 979-0-801565-33-4, Eufonium 2017.

33. Rekonstrukcja i redakcja nut – Jerzy Gablenz Utwory na fortepian vol. 1, EUF 1052, ISMN 979-0-801565-41-9, Eufoniom 2018.

34. Rekonstrukcja i redakcja nut – Jerzy Gablenz Utwory na fortepian vol. 2, EUF 1053, ISMN 979-0-801565-42-6, Eufoniom 2018.

35. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Stanisław Moniuszko Songs, AP0435, Acte Préalable 2018.

36. Wpływ teatru, literatury i malarstwa na kształtowanie osobowości genialnego pianisty – Światosława Richtera, ARS INTER DISCIPLINIS, Korespondencja. Na styku sztuk., Białystok, ISBN 978-83-7847-484-5, Polihymnia 2018, 169-184.

37. Twórczość fortepianowa i kameralna Jerzego Gablenza (1888 – 1937) NOTES MUZYCZNY 2 (10) 2018, AM Łódź ISSN 2353-9593, str. 123-143.

38. Rola pianisty akompaniatora, Szkoła Artystyczna Nr 4 Kwartalnik CEA 2018, ISSN 2545-1707, ISBN 978-83-62156-21-4.

39. Świat dziecięcej wyobraźni w polskich pieśniach XX wieku, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, ГрГУ им. Я. Купалы, Grodno ISBN 978-985-582-239-5, str. 182-186.

40. „Pieśń Legionów” w Mazurach op. 38 Zygmunta Noskowskiego – wyrazem dążeń wolnościowych w muzyce fortepianowej okresu zaborów, w: Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7996-626-4, str. 238-259.

41. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Rene de Boisdeffre Works for Oboe and Piano, AP0445, Acte Préalable 2019.

42. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Rene de Boisdeffre Works for Piano Trio, AP0446, Acte Préalable 2019.

43. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Polskie dzieła wokalne - Stanisław Moniuszko – pieśni wybrane, Soliton 2019.

44. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Polskie dzieła wokalne - Chopin, Paderewski, Szymanowski, Baird, Czyż, Małecki, Soliton 2019.

45. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Polskie dzieła wokalne – Mieczysław Karłowicz – pieśni zebrane, Soliton 2019.

46. Nurty kompozytorskie w polskiej liryce wokalnej. Cechy języka muzycznego w pieśniach polskich od II połowy XX wieku na wybranych przykładach. NOTES MUZYCZNY 2 (12) 2019, AM Łódź ISSN 2353-9593, str. 175-198.

47. Детские песни – это просто весело?, Теория и история искусства, Дом Якоби Moskwa 2019, ISSN 2411-0795, str. 164-182.

48. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Rene de Boisdeffre Works for Clarinet or Cello and Piano, AP0464, Acte Préalable 2020.

49. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Juliusz Wertheim Songs 1, AP0461, Acte Préalable 2020.

50. Opracowanie tekstu książeczki do płyty Juliusz Wertheim Songs 2, AP0462, Acte Préalable 2020.

 

aktualizacja: 6.05.2020