Kontakt

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Krzysztof Bajdor – kierownik

M / k.bajdor@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 253

pokój 112 / poziom 0 / budynek A