Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Informacje o stypendium oraz wzór wniosku są dostępne na stronie www.gov.pl.

Termin przyjmowania dokumentów w Biurze Rektora: do 2 października 2020 r.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2020 r.


Wnioski stypendialne

Powyższe wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

  • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki"
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

DODATKOWE INFORMACJE, REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM ORAZ WZORY DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE STYPENDIA.