Szanowni Państwo,


za nami niełatwy semestr, w który wkraczaliśmy pełni nadziei na stopniowy powrót do stanu sprzed pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 – na odbywanie większości zajęć w normalnym trybie i na realizację planów artystycznych w upragnionym kontakcie z publicznością. Niestety, w połowie semestru czwarta fala pandemii zmusiła nas do ograniczenia liczby studentów na zajęciach stacjonarnych, a tym samym do odwołania zaplanowanych koncertów większych zespołów artystycznych. W trosce o zdrowie członków społeczności aMuz została też wstrzymana możliwość zapraszania publiczności spoza Akademii.

I tak przez dwa miesiące z zapałem i radością z częściowego powrotu do normalności realizowaliśmy zaplanowane zamierzenia. Później czyniliśmy wszystko, by proces dydaktyczny oraz działalność artystyczna i naukowa mogły być prowadzone w możliwie najpełniejszym wymiarze – w ramach istniejących możliwości. Efekt tych działań jest imponujący. Odbyły się liczne koncerty, wykłady, sesje naukowo-artystyczne, sympozja, konkursy. Ukazało się 8 wydawnictw i aż 17 płyt CD. Dwie z nich zawierają kompozycje i aranżacje pedagogówi studentów Wydziału I. Nagrane zostały przez studenckie zespoły: Orkiestrę Kameralną „Camerata Gedania”, Akademicką Orkiestrę Symfoniczną, chóry i zespoły wokalne, a solistami i dyrygentami byli pedagodzy i studenci wszystkich wydziałów. Był to także czas sukcesów naszych pedagogów i studentów – zwycięstwo Piotra Pawlaka w Konkursie Czerwonej Róży 2021 na najlepszego studenta województwa pomorskiego, cztery stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska, a także ponad 30 nagród i wyróżnień na konkursach muzycznych.

 

Z nadzieją wsłuchujemy się w doniesienia o słabnięciu piątej fali pandemii i związanych z tym łagodzonych obostrzeniach. Liczymy na to, że będziemy mogli powrócić w pełni do naszej aktywności. Już na pierwszy tydzień nowego semestru zaplanowane zostało zaprezentowanie dwóch spektakli opery Maurice'a Ravela „Dziecko i czary” na scenie Opery Bałtyckiej. W kolejnym tygodniu odbędzie się przełożony z początku stycznia Koncert Noworoczny, który stanie się teraz Koncertem Karnawałowym. Oba te wydarzenia są przykładem coraz ściślejszej współpracy międzywydziałowej. W tym roku odbędzie się aż 5 koncertów dyplomantów z zespołami orkiestrowymi. Obok Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, studenci ostatniego roku studiów magisterskich trzech wydziałów będą mogli wystąpić z orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Szczegółowe informacje o wszystkich zaplanowanych na najbliższe miesiące wydarzeniach znajdą Państwo w niniejszym kalendarium. Ponieważ jednak życie – zwłaszcza w ostatnich latach – pisze pełne niespodzianek scenariusze, prosimy pamiętać, że wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie: amuz.gda.pl/wydarzenia

 

Rok 2022 jest dla gdańskiej Akademii Muzycznej szczególny. To rok 75-lecia powstania naszej Alma Mater. Jubileusz ten będziemy obchodzić podczas Święta Uczelni, które w tym roku przypada 7 maja. Świętowanie to rozciągnie się na cały miesiąc. W jego trakcie będzie miała miejsce kolejna, 9. edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa. W sobotę, 21 maja, podczas koncertu z cyklu „aMuz w Radiu Gdańsk”, z orkiestrą „Camerata Gedania” wystąpi Profesor Konstanty Andrzej Kulka, absolwent i wieloletni pedagog oraz doktor honoris causa naszej Uczelni, który w tym roku również obchodzi swoje 75. urodziny. Podsumowaniem jubileuszowego miesiąca będzie wieczór utworów naszego Patrona w 150. rocznicę jego śmierci. Koncertom będzie towarzyszyć wystawa najciekawszych zdjęć z wydarzeń aMuz 2021/2022.

 

Niech na czas realizacji tych wszystkich planów towarzyszą nam, przytoczone przez JM Rektora prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza podczas przemówienia inauguracyjnego, życzenia zawarte akademickim hymnie:
Vivat Academia… Niech żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy członek naszej społeczności, niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze.

 

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
Prorektor ds. artystycznych aMuz

 

Zobacz także: Semestralne kalendarium aMuz