W związku z trwającym stanem zagrożenia COVID-19 prosimy o dokonywanie wpłat za wydanie legitymacji oraz indeksu przelewem na konto bankowe Akademii Muzycznej w Gdańsku: 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska studenta, Wydziału oraz czego dotyczy wpłata np.: „Jan Kowalski, Wydział III, za legitymację i indeks”.

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do właściwego Biura Działu Nauczania przy okazji podpisania wszelkich dokumentów związanych z rozpoczęciem studiów:

  • Biuro Działu Nauczania Wydziału I: pok. 210, budynek żółty
  • Biuro Działu Nauczania Wydziału II: pok. 210, budynek czerwony
  • Biuro Działu Nauczania Wydziału III: pok. 202, budynek żółty
  • Biuro Działu Nauczania Wydziału IV: pok. 310, budynek żółty

Aktualnie obowiązujące wysokości opłat wynoszą:

  • Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
  • Opłata za wydanie indeksu – 4 zł