Wprowadzony w związku ze stanem epidemii PAKIET POMOCOWY aMuz dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Gdańsku obejmuje:

  • zapomogę finansową z Funduszu Stypendialnego dla studentów spełniających kryteria w zakresie pomocy stypendialnej (szczegóły w zakładce STYPENDIA -> SOCJALNE),
  • zwolnienie z opłat za akademik dla studentów, którzy opuścili DS-y po 12.03.2020r. do 15.04.2020 roku, z możliwością ewentualnego przedłużenia,
  • proporcjonalne obciążenie za opłaty za akademik, media i Internet za okres od 1.03.2020 r. do czasu opuszczenia akademika z ulgą 50% (dotyczy studentów, którzy opuścili akademiki),
  • ulgę w wysokości 50% za opłaty za akademik dla studentów pozostających w akademiku,
  • ulgę w wysokości 25% zmniejszająca opłaty za studia dla studentów i doktorantów studiów niestacjonarnych za okres II semestru roku akademickiego 2019/2020.