Instrumentalistyka

  • gra na instrumencie, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
  • gra na instrumencie, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

Do wyboru (dotyczy studiów I i II stopnia): akordeon, altówka, carillon (I st.), fagot, fagot historyczny, flet, flety historyczne, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, skrzypce historyczne, trąbka, trąbka historyczna (I st.), tuba, waltornia, wiolonczela, wiolonczela historyczna (I st.).

Kameralistyka

  • gra w zespole kameralnym, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie