en
menu

Wokalistyka

  • śpiew solowy, studia stacjonarne, I stopnia, 4-letnie
  • śpiew solowy, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

  • musical, studia stacjonarne, I stopnia, 4-letnie
  • musical, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie