WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "MINIATURA-ONLINE"

 

Szanowni Państwo,

 

II Ogólnopolski Konkurs Miniatura – Online dobiegł końca. Konieczność podziału przesłuchań na dwa etapy świadczy o tym, że po raz kolejny nasz Konkurs spotkał się z życzliwym zainteresowaniem z Państwa strony, za co serdecznie dziękujemy.

 

Dziękujemy naszemu wspaniałemu Jury, w którym pod Przewodnictwem prof. dra hab. Marcina Zdunika pracowali Pedagodzy Akademii Muzycznej w Gdańsku. Państwa profesjonalizm i zaangażowanie przynosi zaszczyt Konkursowi i przyczynia się do podniesienia jego rangi.

 

Z całego serca gratulujemy wszystkim Uczniom, którzy zdecydowali się podjąć trud przygotowania programu i zrealizowania nagrania. Gratulujemy też Pedagogom, Pianistom towarzyszącym Kandydatom i Rodzicom wspierającym młodych adeptów sztuki muzycznej w ich dążeniu do opanowania „warsztatu” niezbędnego do uprawiania jej. Wszyscy byliście wspaniali, dzięki Wam tegoroczny Konkurs stał na wysokim poziomie.

 

Uprzejmie przypominamy Laureatom nagród pieniężnych o konieczności podania numeru konta wraz z nazwą Banku oraz imieniem i nazwiskiem właściciela konta, oraz danymi adresowymi. Dyplomy dla laureatów, uczestników II etapu oraz uczestnictwa prześlemy pocztą do szkół przed zakończeniem roku szkolnego.

 

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Konkursu, którą planujemy zorganizować za 2 lata.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Magdalena Ochlik-Jankowska


TERMINY:

Do pobrania:

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „MINIATURA – ONLINE” (PDF)

REGULAMIN PRACY JURY I OCENIANIA UCZESTNIKÓW II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „MINIATURA – ONLINE” (PDF)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO (PDF)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO lub MUZYKA AKOMPANIUJĄCEGO (PDF)

 

DYREKTOR KONKURSU:

dr Magdalena Ochlik-Jankowska

komitet organizacyjny:

Prorektor aMuz dr hab. Paweł Kukliński,

Dziekan Wydziału Instrumentalnego dr Maciej Gański,

dr hab. Anna Mikolon,

dr Zuzanna Lisiecka,

mgr Katarzyna Markiewicz,

mgr Emilia Majewska,

dr Magdalena Ochlik-Jankowska – Dyrektor Konkursu

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Wydział Instrumentalny i Wydział Wokalno-Aktorski