Harmonogram sesji:

1.12.2023 (piątek)

10:00 | Otwarcie Konferencji
Prorektor aMuz ds. organizacji i nauki prof. dr hab. Marek Rocławski

Sesja I: Twórca i dzieło

Moderacja: dr hab. Robert Kaczorowski

10:00-10:25 | lic. Marta Błaszak, aMuz Gdańsk
Współczesna recepcja twórczości hrabianki Marii Zamojskiej

10:25-10:50 | dr Marta Kur, aMuz Gdańsk
Twórczość wokalno-instrumentalna Franciszka Maklakiewicza

10:50-11:15 | prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, aMuz Gdańsk
Liryka wokalna Benjamina Brittena – cechy charakterystyczne i specyfika wykonawcza

11:15-11:40 | dr Ewelina Wojciechowska
Opera realistyczna z perspektywy wykonawczej – Halka Stanisława Moniuszki

11:40-12:00 | Dyskusja

12:00-12:30 | Przerwa kawowa


Sesja II: Wykonawca

Moderacja: dr hab. Anna Mikolon

12:30-12:55 | dr hab. Robert Kaczorowski, aMuz Gdańsk
Maestro Jan Kusiewicz – sukcesy artystyczne w świetle zachowanych recenzji prasowych

12:55-13:20 | dr Aleksandra Zając-Kiedysz, aMuz Gdańsk, Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni
Pierwsza dama teatru muzycznego, Danuta Baduszkowa i jej „myślenie teatrem”

13:20-13:45 | mgr in spe Agnieszka Nurzyńska, aMuz Gdańsk
Rola ciała w procesie kształtowania głosu śpiewaka – aspekty społeczne, psychiczne i fizyczne

13:45-14:10 | dr hab. Grzegorz Kołodziej, UG, aMuz Gdańsk
Mówić śpiewając, czy śpiewać mówiąc. Świadomość głosowa w wykonawstwie scenicznym

14:10-14:35 | mgr in spe Małgorzata Priebe, aMuz Gdańsk
Śpiew solowy a praca w zespole wokalnym. Problematyka wykonawcza na podstawie własnych doświadczeń

14:35-15:00 | mgr Aleksandra Dąbrowska, aMuz Gdańsk; mgr Jakub Borowczyk, Szkoła Doktorska aMuz
Sztuka kompromisu czyli rozważania na temat partnerstwa w muzyce na podstawie wybranych fragmentów Six Celan Songs Michaela Nymana

15:00-15:20 | Dyskusja


2.12.2023 (sobota)

Sesja III: Twórca i dzieło

Moderacja: dr Krzysztof Bobrzecki

10:00-10:25 | dr hab. Anna Mikolon, aMuz Gdańsk
Czy fortepian może śpiewać? O związkach utworów fortepianowych Zygmunta Noskowskiego z literaturą wokalną

10:25-10:50 | dr Wojciech Świętoński, UMFC Warszawa
Pieśni Piotra Lacherta w 5. rocznicę śmierci kompozytora

10:50-11:15 | mgr Tianji Liu, słuchacz Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej, aMuz Gdańsk Periodyzacja chińskiej liryki wokalnej. Wprowadzenie w zagadnienia narodowej pieśni artystycznej

11:15-11:40 | doc. Šviesé Čepliauskaite, Akademia Muzyczna Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie
Opera „Sommersnacht” Emila Młynarskiego: historia stworzenia i wystawienia oraz odnaleziony rękopis

11:40-12:05 | dr Marta Gabryelczak-Paprocka, Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej
Libretta operowe pod lupą, czyli psychiatria oraz teorie Freuda i Junga podłożem do stworzenia postaci w dziełach operowych XX i XXI w.

12:05-12:30 | dr hab. Wojciech Dyngosz, AMFN w Bydgoszczy
Ocalić od zapomnienia – czyli słowo o Zygmuncie Noskowskim

12:30-12:50 | Dyskusja

12:50-13:30 | Przerwa


Sesja IV: Wykonawca

Moderacja: prof. dr Andrzej Nanowski

13:30-13:55 | mgr Emilia Biskupska, AM Bydgoszcz
Praca ze śpiewakiem a praca z instrumentalistą – przenikanie się światów

13:55-14:20 | dr n. med. Maria Mielnik, GUMed Gdańsk
Geniusz Wokalny Rosy Ponselle i jej wpływ na późniejsze pokolenia artystów śpiewaków

14:20-14:45 | dr hab. Marcin Ciszewski, aMuz Gdańsk
Współczesny renesans głosu kontratenorowego

14:45-15:05 | mgr Tomasz Raff, Szkoła Doktorska aMuz Gdańsk
Autoetnografia w procesie przygotowawczym cyklu pieśni do słów W. Żukowskiego op. 116 Mieczysława Weinberga

15:05-15:25 | Dyskusja

15:25 | Zakończenie


Kierownictwo organizacyjne:

dr Krzysztof Bobrzecki

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. dr hab. Ewa Marciniec
prof. dr Andrzej Nanowski
dr hab. Małgorzata Kuchtyk
dr hab. Anna Mikolon
dr Krzysztof Bobrzecki           

Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra Wokalistyki

Katedra Musicalu

Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej