KOMUNIKAT

W związku z treścią Zarządzenia Rektora nr 55/2020 z dn. 10.07.2020 roku, przedłużającego obowiązywanie Zarządzenia Rektora nr 46/2020 z dn. 1.07.2020 roku, uprzejmie informuję, że przedłuża się możliwość zgłoszenia chęci skorzystania z pomieszczeń infrastruktury Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do dnia 7.09.2020 r. do godz. 14:00. Powyższy komunikat wydaje się w związku z dużym zainteresowaniem osób, które nie złożyły stosownego wniosku, o którym mowa w powyższych zarządzeniach, w terminie do 8.07.2020 roku.

/-Bogdan Theisebach/
Kanclerz