Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiczną Rektor aMuz, prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz, podjął decyzję, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kształcenie odbywać się będzie w oparciu o model hybrydowy (Zarządzenie Rektora nr 92/2020).

Przez pierwsze trzy tygodnie października (tj. od 1.10 do 25.10) studenci pierwszego roku studiów licencjackich i pierwszego roku studiów magisterskich będą odbywać zajęcia w siedzibie aMuz. W tym czasie studenci lat drugich i trzecich kształcą się wyłącznie zdalnie. Począwszy od 26 października wchodzimy w hybrydowy model nauczania – część zajęć będzie się odbywała w Uczelni, część za pomocą platform MsTeams lub Zoom. Wszyscy (i pedagodzy, i studenci) logujemy się do nich wyłącznie z kont mailowych założonych w domenie amuz.gda.pl. Studenci lat pierwszych – Dział IT już wysłał do Państwa informację, jak odebrać hasła do nowo stworzonych dla Państwa kont. Od rozpoczęcia do zakończenia nauki w aMuz to na te adresy mailowe (wyłącznie na te) pracownicy Biur Działu Nauczania będą do Państwa wysyłać informacje. Konto w amuz.gda.pl będzie także niezbędne, by poznać PLANY ZAJĘĆ i być na bieżąco z wiadomościami pojawiającymi się na wirtualnych tablicach ogłoszeń wydziałów.

Tych, dla których platformy MsTeams lub Zoom są nowością, zachęcamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami przygotowanymi przez nasz Dział IT:

Jeśli w dalszym ciągu jakieś kwestie pozostają niejasne – Dział IT z chęcią pomoże (tel. +48 58 300 92 99, s.adamczuk@amuz.gda.plm.kleindienst@amuz.gda.pl).


Zanim jednak 1 października pojawicie się Państwo, pedagodzy i studenci wszystkich lat, w aMuz, prosimy o dostarczenie nam swoich oświadczeń, że wyrażacie Państwo zgodę na udział w zajęciach na terenie Uczelni. Są one TUTAJ. Oświadczenie składa się jednorazowo (mówi o tym Zarządzenie Rektora nr 98/2020).

Jak bezpiecznie i skutecznie w dobie pandemii składać dokumenty w aMuz?

  1. przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).
  2. korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich (na kopercie koniecznie trzeba dopisać, kto w aMuz jest adresatem przesyłki),
  3. osobiście – to ze względów sanitarnych najmniej pożądana forma kontaktu. Jeśli jednak nie ma innej – prosimy wcześniej umawiać się telefonicznie bądź mailowo.

Podczas zajęć w aMuz konieczne będzie stosowanie się do wytycznych sanitarnych. Szczegóły TUTAJ.

Do zobaczenia!