Termin składania wniosku o miejsce w Domu Studenta

 

Studenci zainteresowani miejscem w Domu Studenckim, są proszeni o złożenie wniosków o miejsce w Domu Studenckim, wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 14 do 31 maja 2022 roku.

Listę potrzebnych dokumentów można znaleźć pod linkiem https://amuz.gda.pl/studia/domy-studenckie/wniosek-o-miejsce-w-ds,308.

Wzór wniosku o miejsce w DS można znaleźć pod linkiem https://amuz.gda.pl/studia/domy-studenckie/regulamin-ds,306.

 

Wnioski można składać osobiście w pok. 210 (bud. żółty), przesłać listownie na adres Akademii lub przesłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl.