1 września 2020 roku czteroletnią kadencję rozpoczęły nowe władze aMuz.

WŁADZE REKTORSKIE

 • Rektor — prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
 • Prorektor ds. organizacji i nauki — prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Prorektor ds. artystycznych — dr hab. Przemysław Stanisławski
 • Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz — dr hab. Paweł Kukliński

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Dziekan — dr Sylwia Janiak-Kobylińska
 • Prodziekan — mgr Kamil Cieślik
Wydział Instrumentalny
 • Dziekan — dr Maciej Gański
 • Prodziekan — dr hab. Karolina Piątkowska-Nowicka
 • Prodziekan — dr Mirosława Sumlińska
Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dziekan — dr Krzysztof Bobrzecki
 • Prodziekan — mgr Andrzej Sienkiewicz
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
 • Dziekan — dr Michał Kierzkowski
 • Prodziekan — dr hab. Michał Kozorys
 • Prodziekan — dr Błażej Połom

KIEROWNICY KATEDR

 • Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej — dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski
 • Katedra Teorii Muzyki — dr hab. Elżbieta Frołowicz
 • Katedra Kompozycji — prof. dr hab. Krzysztof Olczak
 • Katedra Fortepianu — dr hab. Paweł Rydel
 • Katedra Instrumentów Smyczkowych — prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
 • Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji — dr hab. Andrzej Wojciechowski
 • Katedra Kameralistyki — dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula
 • Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy — dr hab. Paweł Zagańczyk
 • Katedra Wokalistyki — dr hab. Ewa Marciniec
 • Katedra Musicalu — prof. dr Andrzej Nanowski
 • Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej — prof. dr hab. Marcin Tomczak
 • Katedra Pedagogiki Muzyki (od 7.09.2020: Katedra Edukacji Muzycznej) — prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej — dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Katedra Muzyki Kościelnej — ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej — dr hab. Maciej Grzywacz

Kadencja potrwa do 31 sierpnia 2024 roku.