Katedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku organizuje w dniach 6-7 maja 2024 r. XX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Musica Sacra nt. „Oblicza teologii muzyki”.

 

Konferencje z cyklu „Musica Sacra” wpisały się trwale w profil naukowo-artystyczny Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Co roku stają się one niezwykle inspirującą płaszczyzną wymiany refleksji naukowej i doświadczeń artystycznych. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie wieloaspektowemu ujęciu zagadnienia teologii muzyki. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wygłosić referaty i uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do publikacji: 31 lipca 2024 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji.

Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem oraz notą biograficzną autora prosimy przesyłać na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl w terminie do 12 kwietnia 2024 roku. Opłatę konferencyjną w wysokości 300 złotych należy uiścić po przyjęciu referatu do wygłoszenia przez Komitet Programowy Konferencji. Wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Santander, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Konferencja Musica Sacra”. Ostateczny termin wnoszenia opłat to 19 kwietnia 2024. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. aMuz

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

 

KOMUNIKAT (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)

 

Koordynator:

ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. aMuz

Organizator:

Katedra Muzyki Kościelnej