Uchwała nr 52/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza składania dokumentów dotyczących działalności naukowo badawczej do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Uchwała nr 51/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Uczelni na 2013 r.

Uchwała nr 50/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Senackiej Komisji ds. Działalności Naukowej

Uchwała nr 49/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów

Uchwała nr 48/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów

Uchwała nr 47/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów

Uchwała nr 46/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów

Uchwała nr 45/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego za 2012 r.

Uchwała nr 44/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok

Uchwała nr 43/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 41/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 40/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 37/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 36/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w zakresie przekształcenia Studium Przygotowania Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Studium Pedagogiczne

Uchwała nr 32/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 30/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 28/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 27/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2013/14

Uchwała nr 26/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 25/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 21/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Dyrygentury Chórlnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Uchwała nr 17/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Pedagogiki Muzyki

Uchwała nr 16/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Zastępcę Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Uchwała nr 10/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Kompozycji na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Kompozycji

Uchwała nr 9/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku o skierowanie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie mianowania Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pana Macieja Sobczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego