Uchwała nr 98/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie nadania Panu drowi Tomaszowi Sowińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

Uchwała nr 97/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim Panu mgrowi Kamilowi Damianowi Szafranowi

Uchwała nr 96/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana mgra Adama Stachowiaka

Uchwała nr 95/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 94/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 93/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 92/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 91/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 90/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 89/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 88/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 87/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 86/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 85/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 84/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 83/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott – Tomaszek

Uchwała nr 82/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 81/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 80/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 79/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 78/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 77/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 76/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 75/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 74/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Adama Skrętnego

Uchwała nr 73/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 72/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 71/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Roberta Andrzeja Horny

Uchwała nr 70/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 69/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nowego terminu składania pisemnych prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 68/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Panu Piotrowi Kędziorze

Uchwała nr 67/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr XueEr Sun

Uchwała nr 66/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr Xiaowei Guo

Uchwała nr 65/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 64/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Annie Szarapce

Uchwała nr 63/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Pana mgra Andrzeja Marka Sienkiewicza

Uchwała nr 62/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej idopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 61/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 60/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego zdyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 59/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 58/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 57/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 56/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 55/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 54/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 53/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o przyznanie Pani dr hab. Monice Karwaszewskiej nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Uchwała nr 52/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 51/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 47/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Uchwała nr 46/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia na specjalności „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach I stopnia na specjalności „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy specjalności „Edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na nazwę „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego”

Uchwała nr 43/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr. Ireneuszowi Sylwestrowi Wojtczakowi

Uchwała nr 42/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 41/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Emilii Długołęckiej

Uchwała nr 40/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Emilii Długołęckiej

Uchwała nr 39/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 38/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 37/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. Leszkowi Skrla nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 36/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 32/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2022

Uchwała nr 30/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 roku

Uchwała nr 29/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr Liudmile Sivaronavej

Uchwała nr 28/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Alenie Budziňákovej-Palus

Uchwała nr 27/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Katarzynie Annie Markiewicz

Uchwała nr 26/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Beacie Oryl

Uchwała nr 25/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Marii Cieślak

Uchwała nr 24/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Marii Cieślak

Uchwała nr 23/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 22/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 21/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 20/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka włoskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 19/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 18/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 17/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 16/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 15/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 14/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 13/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Xiaowei Guo

Uchwała nr 12/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Xueer Sun

Uchwała nr 11/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Karolinę Sikorę

Uchwała nr 10/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgra Michała Wesołowskiego

Uchwała nr 9/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Galyny Pientak

Uchwała nr 8/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 7/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 5/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 4/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 3/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dr Włodzimierzowi Nahornemu

Uchwała nr 1/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu