Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykłada przedmioty z zakresu teorii muzyki i związane z metodyką nauczania teorii muzyki. Autorka 3 książek: Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli (2008), Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej. (2011), Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka. Studium z obszaru wczesnoszkolnej edukacji muzycznej (2012), ponad 60 publikacji naukowych, głównie z zakresu pedagogiki muzyki i polskiej muzyki współczesnej (szczególnie twórczość kompozytorów związanych z Pomorzem Gdańskim) oraz szeregu haseł w publikacjach o charakterze encyklopedycznym. Swój dorobek naukowo-dydaktyczny prezentowała na licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz prowadząc różnego rodzaju kursy, wykłady i warsztaty (współpraca m.in. z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku). Członkini Societe Internationale D'Histoire Comparee Du Theatre, De L'Opera et Du Ballet (SIHCTOB), Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Wypromowała 1 doktora oraz ponad 20 magistrów i licencjatów. Za działalność naukowo-dydaktyczną została wyróżniona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Medalem za długoletnią służbę (2021) oraz nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku (1998, 2017, 2018, 2020) i Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (2010, 2014, 2016). W 2020 r. otrzymała tytuł profesora sztuki; od tego roku pełni funkcję Kierownika Katedry Teorii Muzyki.

aktualizacja: 18.07.2022