Studiuj TEORIĘ MUZYKI nad morzem w Gdańsku – Mieście Wolności!
 
Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie) i II stopnia (2-letnie) na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • kierunek: Kompozycja i Teorii Muzyki
 • specjalność: teoria muzyki
 
 • Kształć się pod okiem doświadczonych i uznanych teoretyków muzyki, których znajdziesz wśród kadry aMuz. Do grona naszych pedagogów-teoretyków muzyki należą m.in.: dr hab. Elżbieta Frołowicz, dr hab. Violetta Kostka, dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, dr hab. Renata Skupin, mgr Beata Kotłowska. Słuchaj, ucz się i dyskutuj.
 • Odwiedzaj regularnie Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Gdańsku: Wypożyczalnię, Czytelnię i Fonotekę. W jej bogatych (i stale poszerzających się) zbiorach znajdziesz wszelkiego rodzaju czasopisma muzyczne i publikacje naukowe potrzebne do rozwoju teoretyka muzyki.
 • Korzystaj ze skarbnicy muzycznej gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. 
 • Przeglądaj zbiory rękopisów, a być może natkniesz się na nieodkrytą perełkę!
 • Słuchaj nagrań, czytaj książki i czasopisma muzyczne, także te wydane przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku (wydziałowe „Aspekty Muzyki” ukazujące się od 2010 r.), chodź na promocje książek, pisuj do czasopism.
   
 • Pogłębiaj swoją wiedzę i korzystaj z różnego rodzaju platform internetowych z muzyką! W aMuz dajemy Ci dostęp m.in. do NAXOS Music Library oraz internetowy dostęp do JSTOR Music i Oxford Music Online (pełny wykaz: http://biblioteka.amuz.gda.pl/index.php/kolekcje-online).
 • Bierz udział w wykładach w ramach cyklu „Obserwatorium Muzyczne”, podczas których prelegentami są uznani teoretycy i muzykolodzy z całej Polski, zarówno nasi pedagodzy, jak i zaproszeni goście (ostatnio m.in.: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, prof. dr hab. Irena Poniatowska, prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, prof. Salvatore Gioveni, dr hab. Anna Brożek, dr hab. Małgorzata Gamrat, dr hab. Dariusz Czaja, dr hab. Mariusz Dubaj, dr hab. Krzysztof Lipka, dr Sławomir Dobrzański i dr Marek Szemiel).
 • Angażuj się w pomoc przy organizacji i bierz udział jako słuchacz w wydarzeniach naukowych i naukowo-artystycznych, zarówno tych cyklicznych, jak i jednostkowych: sesjach ("Idee muzyki – ideologie w muzyce", "Muzyka Fortepianowa"), konferencjach (międzynarodowe: "Jawnie intertekstualna muzyka od 1890", "Organy i Muzyka Organowa", ogólnopolskie: "Metody analizy muzyki XX i XXI wieku", "Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej", "Muzyka postmodernistyczna z perspektywy intertekstualności”, "Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze", "Koncepcja, realizacja, percepcja") czy kongresach (ostatnio: Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski).
 • Rozmawiaj z prelegentami tych wydarzeń (wśród nich bywają m.in. prof. dr hab. Magdalena Dziadek, dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, dr hab. Iwona Lindstedt, dr hab. Violetta Przech, dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka czy dr hab. Marcin Gmys).
 • Zostań prelegentem podczas studenckiej sesji naukowej "Idee muzyki – ideologie w muzyce" i poszerzaj swój dorobek naukowy. Weź udział w dyskusjach towarzyszących wystąpieniom, bo prowadzą one zawsze do konstruktywnej i inspirującej wymiany myśli.
 • Podpatruj najlepszych i próbuj swoich sił jako konferansjer podczas wydarzeń artystycznych!
 • Poczuj się krytykiem muzycznym, bywaj na wydarzeniach artystycznych, przysłuchuj i przyglądaj się im uważnie i recenzuj!
 • Startuj w konkursach muzycznych umiejętności słuchowych.
 • Angażuj się w trakcie studiów w dodatkowe projekty oraz inicjatywy studenckie!
 • Udzielaj się w wydziałowych kołach artystyczno-naukowych!
 • Dołącz do wydziałowych zespołów! Jeśli jesteś instrumentalistą, zostań członkiem Orkiestry Kameralnej "Pro Musica Nova", a jeśli lubisz śpiewać, zostań chórzystą Baltic Chamber Choir!
 • Wykreuj swoją muzyczną dojrzałość, naucz się samodzielności i krytycznego podejścia do sztuki.
 • Chłoń wiedzę, zdobywaj umiejętności, czerp garściami z tego, co Ci oferujemy! W aMuz pomożemy Ci się rozwinąć!

Twoja muzyczna kariera zaczyna się w Gdańsku!
Wybierz aMuz i bądź blisko muzyki, blisko ludzi, blisko morza!