Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala. Przez cały okres studiów kształciła się w dziedzinie muzyki kameralnej w klasie prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

Wraz ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim oraz wiolonczelistą Tadeuszem Samerkiem tworzyła Trio Melankolic, z którym to zespołem miała zaszczyt wystąpić na prestiżowych festiwalach takich jak: Tenby Arts Festiwal w Wielkiej Brytanii, Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych w Hamburgu, XV Ogólnopolski Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych Tarnów 97. Jednym z ważniejszych sukcesów zespołu było zajęcie drugiego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku w 1997 roku.

Od 1995 roku pianistka związana jest z macierzystą uczelnią, w której pracuje jako kameralistka. Działalność pedagogiczna obejmuje również pracę w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, w której to szkole kształci młodych muzyków w dziedzinie kameralistyki. Jako pianistka-kameralistka od lat związana jest głównie z akompaniowaniem młodym gdańskim wiolonczelistom.