Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz. Od 2001 r. pracuje na macierzystej uczelni jako pianistka kameralistka, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Instrumentów Smyczkowych.

Od początku pracy zawodowej związana z klasą skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej.

Jako pianistka towarzysząca brała udział w kilkudziesięciu kursach mistrzowskich wybitnych skrzypków i flecistów.

Za wyróżniającą partię fortepianu otrzymała ponad 20 dyplomów uznania na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych w Polsce, Belgii, Słowacji i we Włoszech. W 2016 r. została nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Redaktorka kilkunastu zbiorów nut zapomnianych polskich kompozytorów.

Obecnie, poza pracą pedagogiczną i działalnością na polu muzyki kameralnej, zajmuje się poszukiwaniami i propagowaniem twórczości kobiet kompozytorek polskiego pochodzenia.