Pochodzi ze Słupska. W roku 1982 ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Po studiach podjął pracę w macierzystej uczelni, w której prowadzi klasę fortepianu. W roku 2011 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora.

Jest laureatem konkursów Towarzystwa im. F. Chopina na stypendia artystyczne (1979), zdobywcą wielu nagród w dziedzinie kameralistyki (Nowy Sącz 1986, Olsztyn 1992, 1993).

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w Polsce i Europie zarówno jako solista, jak i kameralista. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. W swoim dorobku ma szereg dokonań fonograficznych (m.in. najnowsze z rejestracją "Toccatty" Zbigniewa Kruczka i orkiestry PFB z Gdańska, 2015).

W 2005 roku wybrany został na stanowisko rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, które po reelekcji piastował do roku 2012.

Prowadzi szeroko zakrojoną działalność organizacyjną, aktywnie uczestnicząc w promowaniu kultury Pomorza i Gdańska.